eCadeaubon

€ 25 - € 200
Een cadeaubon valt altijd in de smaak. Kies een bedrag en schrijf een persoonlijk bericht om dit cadeau helemaal af te maken....
€ 25
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Nona's Bakery

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van Nona's Bakery, met maatschappelijke zetel te Stevenslei 93, 2100 Deurne, BTW BE0749.871.465, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar assortiment online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nona's Bakery moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. 

Nona's Bakery kan de Klant een voor ieder product unieke en welbepaalde korting toekennen op de prijs (hierna “horecaprijs”) in het geval dat de Klant een zakelijke, horeca klant is van Nona's Bakery. De horeca-prijs wordt enkel toegekend indien de klant een horeca-account heeft op de website.

Voor particuliere klanten worden alle prijzen op de webshop weergegeven inclusief BTW. Voor horeca klanten worden de prijzen weergegeven zonder BTW.

Horeca klanten dienen niet online af te rekenen, maar krijgen op het einde van elke maand de afrekening toegestuurd op factuur. Nona's Bakery behoudt zich het recht om het verschil tussen de normale prijs en de verlaagde horeca-prijs terug te vorderen, indien de Klant zich verkeerdelijk of onder valse voorwaarden op dergelijk lidmaatschap heeft beroepen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op moment van afrekenen.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online assortiment en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nona's Bakery niet. Nona's Bakery is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nona's Bakery is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, uitgaves, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Nona's Bakery volgens de kanalen aangegeven op de website of via info@nonasbakery.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nona's Bakery. Nona's Bakery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – Online Aankopen

Een Particuliere Klant dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

 • selecteren van de gewenste producten uit het assortiment;

 • toevoegen van het gewenste aantal in het Winkelmandje;

 • invoeren van eventuele coupon codes;

 • aanvullen van de factuurgegevens;

 • verstrekken van betaalgegevens;

 • bevestiging van de bestelling;

Een Professionele Klant (Horeca Klant) dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

 • zich aanloggen met zijn account op de webshop;

 • selecteren van de gewenste producten uit het assortiment;

 • toevoegen van het gewenste aantal in het Winkelmandje;

 • invoeren van eventuele coupon codes;

 • aanvullen van de factuurgegevens;

 • afrekenen zonder betaling via de webshop;

 • bevestiging van de bestelling;

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart;

 • via bankkaart;

 • via PayPal.

Nona's Bakery is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voorlopig is afhaling de enigste leveringswijze van de webshop.

Nona's Bakery zal de inhoud van de bestelling aan de Klant leveren van zodra deze inhoud beschikbaar is voor afhaling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Klant kan Nona's Bakery vervolgens verzoeken de levering, indien nog mogelijk, te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Nona's Bakery de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Nona's Bakery het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Nona's Bakery is afhankelijk van de levertermijnen van zijn toeleveranciers. De Klant vindt een indicatie van de levertermijnen op de productpagina van elk product.

Bij bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om te kiezen tussen een methodes van levering:

 • afhalen;

Indien de klant voor kosteloos afhalen heeft gekozen, wordt hij na bestelling op de hoogte gebracht of de bestelling al dan niet is doorgekomen. Wanneer de klant zich op het overeengekomen tijdstip niet aanbiedt in het gekozen leverpunt is Nona's Bakery niet aansprakelijk en heeft de Klant geen recht op een terugbetaling.

Indien de klant voor verzending heeft gekozen en de bijkomende verzendingskosten heeft voldaan, zal Nona's Bakery de gehele bestelling verzenden naar het aangegeven adres in België op het overeengekomen tijdstip en datum. De Klant kan de geschatte afleverdatum raadplegen via  de gegevens die Nona's Bakery hem of haar verschaft. Wanneer de Klant geen bevestigingsmail heeft gekregen is de Klant zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met Nona's Bakery om te zien of de bestelling is doorgekomen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Nona's Bakery

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Nona's Bakery was geboden. 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nona's Bakery

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nona's Bakery te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bestellingen kunnen niet meer teruggebracht worden nadat deze werden afgehaald of geleverd.

Artikel 8 – Klantendienst 

De medewerkers van Nona's Bakery zijn bereikbaar via e-mail op info@nonasbakery.be, via Facebook Messenger™ als ‘Nona's Bakery’ of via het instagram account. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 9 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nona's Bakery beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Nona's Bakery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10 - Annulering abonnementen en bestellingen

Jouw persoonlijke abonnement stopzetten is bij Nona's Bakery heel gemakkelijk. Je kunt te allen tijde jouw abonnement stopzetten, met een opzegtermijn van 1 maand. Door ons een mail te sturen naar info@nonasbakery.be kun jij de annulering aanvragen. Valt jouw volgende levering binnen deze maand, dan wordt deze levering nog uitgevoerd en gefactureerd.

Bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden 24u op voorhand van levering / afhaal. Het betaalde bedrag zal volledig worden terugbetaald. Indien de bestelling wordt geannuleerd door de klant minder dan 24u op voorhand heeft deze geen recht op terugbetaling. Een cadeaubon voor hetzelfde bedrag is bespreekbaar. Contacteer info@nonasbakery.be indien dit het geval is.

Artikel 11 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nona's Bakery, neemt de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht overeenkomstig de Privacyverklaring.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het aanmaken van zijn klantenaccount met zijn horecagegevens, het weergeven van de voor hem relevante shop onderdelen, het verwerken van zijn bestelling, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het contacteren voor informatie omtrent zijn bestelling, het aanleggen van de boekhouding, en – indien hij hier uitdrukkelijk toestemming voor gaf – voor promotionele doeleinden. 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Zijn wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen via een MD-5 Hash. De implementatie voegt salt toe aan het wachtwoord en hasht met 2^8 = 256 karakters van MD5. Nona's Bakery heeft dus geen toegang tot het wachtwoord van de Klant.

Nona's Bakery houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien de Klant toch nog vragen heeft over de Privacyverklaring, kan hij of zij Nona's Bakery contacteren op info@nonasbakery.be.

Artikel 12 – Aantasting Geldigheid – Niet-Verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nona's Bakery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13 – Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 14 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht en Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).